ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณครูอนุชิต มะณี ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการปุญญิศาสมมิตร และท่านรองฯปัทมาวดี อุแดง พร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครู บุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณครูอนุชิต มะณี ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปจากคุณครูและขอแสดงความเสียใจมายังคุณพ่อบุญธรรม มะณี คุณแม่อรพิน มะณี และครอบครัว ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดพระนอนขอนตาล ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่