ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ