ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา
ตำแหน่งครูชำนาญการ