ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเพียงฤทัย ไทยกรณ์
ตำแหน่งครู