ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายศรายุทธ กวงแหวน
ตำแหน่งครูชำนาญการ