ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอภิรักษ์ มณีขัติย์
ตำแหน่งครู