ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลร.ต.ฉลองศักดิ์ กุลพรพงษ์สิน
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง