ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวันชัย อมรใฝ่ประไพ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง