ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวันเพ็ญ ชัยมงคล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย