ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอัมพิกา ไหวพริบ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง